None
Kristiansunds suksessrike operasjef Line Lønning Andresen.    
Årskonferanse

Operasjefen er konferansier

av Redaksjonen
18. april 2018
Kristiansunds suksessrike operasjef Line Lønning Andresen er konferansier på årskonferansen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Etter at Line Lønning Andresen gikk på som operasjef i 2010 har Operaen i Kristiansund blitt en viktig kulturell hjørnesteinsbedrift på Nordmøre. Hvert år arrangeres det i februar en storstilt operafest i klippfiskbyen.  Det ligger an til en glidende overgang fra et spennende program ledet av operasjefen til en underholdende festmiddag i Operaen om kvelden. Vi er meget fornøyd med at Lønning Andresen takket ja til å lede oss gjennom årskonferansen, forteller Tormod Stene fra NEAS til Distriktsenergi.no.

10-årets verdiskaper

Fra den spede begynnelsen i 1971 har operafesten økt fra sju til sytten dager. Publikum og antall arrangement har fulgt samme oppadgående kurve. I fjor klarte operasjefen å nå målet på 10.000 publikummere, og det med god margin. 
I fjor ble Operaen i Kristiansund kåret til tiårets verdiskapere innenfor kulturfeltet. Operaen er den største kulturarbeidsplassen på Nordmøre og har i dag vel 30 årsverk. 

Tar hele klippfiskbyen i bruk

– Utenfor Oslo er vi det eneste operaensemblet som kan tilby to operapremierer i løpet av operafestuken. Vi har tretten operaforestillinger i løpet av de to ukene hvert år. Det spesielle med den såkalte Kristiansund-modellen er blandingen av profesjonelle sangere og musikere og en rekke medvirkende som i tillegg til sin interesse for opera, har jobb eller studier ved siden av. Til sammen er det omkring 250 amatører som er med og arbeider under Operafestukene. 18.500 dugnadstimer er lagt ned, over ti årsverk, sier Line Lønning Andresen. 

Operasjefen sier de tar hele klippfiskbyen i bruk under Operafestukene i februar. – Vi er en såpass liten by at vi klarer å sette operapreg på byen i de to ukene vi holder på. Vi har som mål både å spille tradisjonelle operaer, og noen eldre, ukjente og helt nyskrevne operaer, sier operasjef Line Lønning Andresen. Årlig selger operaen ca. 25 000 billetter, og de har arrangementer året rundt. 

Operaen drar også mange tilskuere fra Molde. – Kulturpendlingen mellom Molde og Kristiansund er stor. Det er vi glade for, sier operasjef Line Lønning Andresen som ønsker årskonferansens deltakere hjertelig velkommen til Kristiansund.

Fakta om opera

Hva er opera? Ordet «opera» kommer fra italiensk av opera per musica, og betyr «musikkverk». Opera er dramatiske skuespill der ordene helt eller delvis blir sunget til musikken fra et orkester. Publikumsfavorittene i opera er i stor grad verk som er skrevet for over hundre år siden, til tross for at det finnes nyere operaer. 

Ingen mikrofoner. I operaen trengs det kraftige stemmer! Grunnen er at det ikke blir brukt verken mikrofoner eller teknisk forsterking, og stemmen i store operaer skal høres over et hundretalls orkestermusikere, og skal nå ut til mange mennesker. 

Libretto. Når en opera skal skrives, så starter man med selve teksten, eller librettoen som det kalles. Den bygger for eksempel på et drama, en roman, en novelle, eller et diktverk. Fordi en opera skal synges, tar det gjerne lenger tid enn å spille det ut, og en libretto er derfor ofte kortere enn et teaterstykke, fordi den er uttrykt med færre ord. En operalibretto skrives av en librettist, og når librettoen er klar kan komponisten skrive musikken.
 

18. april 2018