None
Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.    
Leder

AMS, vedlikehold, investeringer og utbytte

av Knut Lockert
De siste dager har media i flere saker fokusert på utbyttepolitikken og innføringen av AMS-målere i en herlig saus av argumenter mot det meste.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Særlig har ett oppslag i TV-2 nyhetene satt dagsorden for denne diskusjonen basert på en undersøkelse gjort på vegne av Huseiernes landsforbund der det i TV-2 oppslaget har følgende tilnærming « Kommunene tar milliardutbytte fra nettselskapene, mens strømnettet forfaller. Regningen blir sendt tilbake til deg takket være de nye, smarte strømmålerne»

Vi trenger en ansvarlig utbyttepolitikk

Som representant for mange av de i bransjen som frontes av oppslaget er det fristende å kommentere dette. Det å i hele tatt ta utbytte frontes som en dobbeltbeskatning av kundene og det settes spørsmålstegn ved utbyttepolitikken. Det at utbyttepolitikken er gjenstand for diskusjon, det er bra og det er en viktig diskusjon. En form for dobbeltbeskatning er jo ett utbytte på sett og vis, men slik tror vi det må være. Dersom det ikke er muligheter for å høste en avkastning på kapitalen som eier har i nettet, kan vi heller ikke forvente at det investeres i nettet fra noen. Da blir pengene plassert ett annet sted enn i kraftnettet.  Men det er også verdt å minne om at mulighetene for å høste utbytte henger sammen med selskapets evne til å drive effektivt etter den såkalte DEA-modellen, som regulerer selskapenes effektivitet. Dessuten må utbyttepolitikken og derav størrelsen på utbytte, ses i sammenheng med selskapets forpliktelser og behov for kapital til å gjøre de oppgavene selskapet er satt til på vegne av kundene naturligvis. En edruelig og ansvarlig utbyttepolitikk må vi kunne forlange og det er vi alle tjent med. Og det er også verdt å huske på at eierne av norske kraftnett i all hovedsak er offentlig eiere og at utbytte til eier betyr bedre offentlige tjenester.

Blant de beste i verden på leveringssikkerhet 

Ja det er større investeringer på gang i kraftnettet på alle nettnivå. Dette er en blanding av drift, vedlikehold og nyinvesteringer. Investeringer i kraftnett er langsiktige. De foregår i sykluser og det er vår oppfatning at det i fordelingsnettet er investeringer i tråd med de planer som er satt og innenfor nødvendige rammer. Investeringene på sentralnettet er betydelige og det er svært viktig at disse foregår i de kommende år på så kostnadseffektiv måte som mulig for å unngå en høyere økning i nettleien enn nødvendig. At strømnettet forfaller er en påstand fra Huseiernes landsforbund som det ikke er dekning for. I den anledning er det verdt å minne om at vi har av verdens beste kraftnett i Norge med en oppetid de fleste land kan misunne oss. Heldigvis, og slik skal det fortsatt være og investeringene i nettet fremover er der nettopp for å sikre oss ett nett med best mulig forsyningssikkerhet. 

Still også spørsmålstegn ved avgiftene på nettleien

For øvrig er det fristende å minne forbrukerne om at mer enn 50% av nettleien er offentlige avgifter, så i den grad en angriper netteierne for dobbeltbeskatning burde det settes søkelyset på avgiftene på nettleien. Vi oppfordrer Huseiernes landsforbund til å gjøre nettopp det. 

Regningen og AMS-målere

Regningen blir sendt tilbake til deg takket være de nye, smarte strømmålerne», påstås det i artikkelen. Koblingen mot AMS-målere i denne sammenheng er både søkt og feilaktig. Investeringer i nettet og utbyttepolitikk og selskapenes muligheter til å få tilbake de pengene som investeres på vegne av selskapets kunder, har ikke noe med installeringen av AMS-målere å gjøre. Mer er det ikke å si om den saken.