Distriktsenergi-TV
Teknologi

Smarte droner sikrer strømforsyningen

På Ringerike bidrar avansert droneteknologi og kunstig intelligens til mer effektivt vedlikehold av og feilretting i strømnettet. Dronene til Ringerikskraft er et svært effektivt virkemiddel til lokalisering og diagnostisering av feil i nettet. – Jeg skulle ønske vi hadde hatt disse dronene under det store snøfallet i januar. Det hadde gitt kundene våre strømmen tilbake mye raskere.

Det sier Tor A.S Jørgensen, som leder droneprosjektet til Ringerikskraft. 

Ringerikskraft Nett er et av flere energiselskaper som har gått sammen i et prosjekt ledet av eSmart Systems for å finnet ut hvordan dronene kan utvikles og tas i bruk på en mest mulig effektiv måte i den daglige driften av strømnettet.

-Kan du forklare hva dette drone-prosjektet innebærer?

Sparer mye tid på inspeksjoner

-Drone-prosjektet har sitt utspring i et FoU-prosjekt sammen med eSmart Systems som holder til i Halden. Hovedpoenget med å ta i bruk dronene er å forebygge feilene som kan skje i nettet vårt og å kunne bruke dem når det oppstår en plutselig uventet hendelse som når tre faller på linja. 

– Dronene er rett og slett en mobil sensorpakke. De er ikke bare utstyrt med kamera, men også andre sensorer som for eksempel varme- og radiostøydetektorer. Dataene som blir samlet inn, analyseres av den kunstige intelligensen i systemet for å finne begynnende feil, før de blir kritiske. Dataene dronen samler inn på sin ferd over kraftlinjene analyseres i sann tid og gir en mengde viktig informasjon til de som skal vedlikeholde nettene, forklarer Jørgensen.

-Har dere hatt noe nytte av disse dronene allerede?

-Vi har hatt stor nytte av dronene flere ganger, og jeg skulle bare ønske at vi hadde hatt dronene tidligere - nå når vi ser effekten av dem. Vi hadde jo dette snøfallet som Øst- og Sør-Norge ble rammet av i begynnelsen av januar. Da hadde vi flere linjebrudd som følge av at trær falt over linja. Montørene måtte da gå over lange distanser i dyp snø for å finne stedet der bruddene var.  Hadde vi hatt dronene kunne vi ha funnet feilen på noen få minutter og sendt linjemontørene til rett sted med en gang, sier han. 

-Hva skjer med montørene nå, når de ikke trenger å bruke så mye tid på å base i snøen og å gå langs linjene når dere får linje-bortfall - må de finne seg noe annet å gjøre?

-Vi kommer alltid til å ha mye å gjøre i nettselskapene, det vi gjør nå - er at vi kan for eksempel frigjøre disse ressursene, til å sette inn som tiltak andre steder i nettet. 

Om Ringerikskraft
Ringerikskraft er et energikonsern med over 300 ansatte i sine 19 hel- og deleide selskap. Konsernet har hovedkontor på Hønefoss i Ringerike kommune, og hovedmarkedsområde på Østlandet, men med nasjonale og internasjonale satsinger innenfor marked- og entreprenørvirksomhet. Konsernets virksomhetsområder er produksjon av strøm, strømnett og infrastruktur, entreprenørvirksomhet, salg av strøm og smarthusteknologi, nærvarmeanlegg og varmepumper.

06. november 2018