Distriktsenergi-TV
Daglig leder i Nettalliansen Maria Rodahl Johansen    

Jobber for å gjøre nettselskapene mer effektive

Vi skal bistå eierselskapene våre med å bli mer effektive slik at de kan drifte sitt nett under de samme forutsetningene som de store. Det sier daglig leder Maria Rodahl Johansen i Nettalliansen.

- Jobben vår er å øke handlingsrommet til de lokale nettselskapene gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester, sier Maria Rodahl Johansen. 

Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap og er i sterk vekst. Nettalliansen har vokst til 46 selskaper på eiersiden med til sammen 290 000 nettkunder.

-Hvor er det nå skoen trykker for medlemmene til Nettalliansen?

-De trenger å få ned kostnadene og å bli mer effektive. Og de trenger å øke kompetansen, sier Johansen.

-Helt konkret, hvilke prosjekter er det dere nå jobber med som nettopp kan få ned kostnadsbildet til medlemmene?

-Vi jobber med felles innkjøp på ulike nivå av både tjenester, løsninger og materiell. Vi kjører også et innovasjonsprosjekt der vi tester mulighet for å jobbe mer effektivt på tvers av selskapene, sier hun. 

-Det ble nylig lagt fram en analyse fra Pöyry Management Consulting, som viser at mange av de små nettselskapene ikke er så effektive som de store. Kan det dere jobber med nå bidra til å snu dette bildet?

-Ja, og det er det vi skal gjøre. Vi skal gjøre det. Vi skal hjelpe selskapene med å bli mer effektive så denne trenden snur. Og vi kan se konturene av det allerede. Det her skal vi virkelig jobbe for, det er det vi gjør, sier Johansen. 

30. oktober 2018