None
T.v: Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, Jan-Erik Brattbakk, Knut Lockert og Halvard Fjeldvær.    
Politikk

Godt møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet

av Redaksjonen
17. oktober 2018
Styreleder Halvard Fjeldvær, styremedlem Jan-Erik Brattbakk og Daglig leder Knut Lockert møtte i går politisk ledelse i Olje- og energidepartementet. Hovedtemaene som ble diskutert var konsolideringen av nettbransjen og lik nettleie.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-Nå har dere akkurat kommet ut fra møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet. Hva var det dere tok opp i møtet?  

-Hovedbudskapet vårt var at regjeringen ikke trenger å dytte på konsolideringsprosessen i bransjen. Vi tror markedet selv ordner dette. Selskapene som ikke klarer å redusere kostnader, ikke klarer å ta i bruk ny teknologi eller inngår i gode samarbeid framover ikke vil ha livets rett og vi vil få naturlig konsolidering framover, forteller styreleder i Distriktsenergi Halvard Fjeldvær. Videointervjuet hvor Halvard Fjeldvær kommenterer møte med Olje og energidepartementet kan du se her.

Flomavbud

Møtet skulle opprinnelig være med både Olje- og energiminister og statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds. Men på grunn av flommen måtte statsråden melde avbud. Sammen med justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøkte Kjell-Børge Freiberg flomområdene i Skjåk.

-Lik nettleie har også vært en varm politisk potet nå i høst og i statsbudsjettet. Hva sa den politiske ledelsen sa til dette? 

La frem to nettleiemodeller

-Jeg føler den politiske ledelsen lytter til våre argumenter. Vi la frem to modeller. Den ene modellen der vi har frimerkeprinsippet med lik nettleie til alle. Så har vi den andre løsningen, en hybrid løsning som vi kaller det. Her foreslås det en utjevning kun av alle de ikke-påvirkbare kostnadene i tariffen.  Det vil si at alle kostnadene som ikke påvirker effektiviteten skal utjevnes - ingen andre. Dette vil gi en utjevningseffekt i størrelsesorden 60-70 %, sier Fjeldvær.

Og de argumentene føler jeg den politiske ledelsen lytter til. Vi er også veldig enig i de prisene som ligger i inntektsrammen i dag og at effektivitet fortsatt skal være en viktig del av inntektsramme-regimet framover.  

KrF er jokeren

Hva tror du blir utfallet av saken om lik nettleie. Regjeringen sa jo nei til dette i statsbudsjettet. 

Vi er spente på hvordan det vil bli. Dette er en veldig viktig sak for våre medlemmer, så vi er i dialog med opposisjon på Stortinget for at den skal foreslå at statsbudsjetteksten blir endret på dette punktet. Så er vi også spent på hvordan det går med Krf og det standpunktet de skal ta den 2. november. Men utjevning av tariffen er veldig viktig sak for Krf. Så uavhengig om de går til Høyre eller om de går til Arbeiderpartiet, så kan det få et positivt utfall for våre medlemmer.  

 

Distriktsenergi-TV
17. oktober
Distriktsenergi-TV, Politikk
av Redaksjonen
17. oktober 2018