None
Foto: istockphoto    
Nyheter

Felles opprop mot det funksjonelle skillet

av Knut Lockert
26. januar 2018

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Organisasjonene KS bedrift, Distriktsenergi, NITO, EL og IT forbundet, Tekna, og LVK har gått sammen i ett felles opprop der stortinget bes om å støtte SPs forslag om å skrote det funksjonelle skillet for alle selskaper med færre enn 30 000 kunder.

Distriktsenergis tilnærming til det funksjonelle skillet har vært klart hele veien. Klart før stortinget vedtok et slikt krav i forrige stortingssesjon og like klart nå. Dropp det. Det er et unødvendig byråkratiserende og kostnadskrevende krav. Nå håper vi at fornuften rår og at Stortinget skroter kravet når saken kommer til behandling den 16 mars. 

Les hele brevet til Stortinget under

Icon Last ned brevet i PDF
26. januar 2018