None
Foto: iStock    
Teknologi

Store muligheter med elbiler og batterier

av Redaksjonen
29. august 2017
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tror at husholdninger med elbil fra 2030 vil kunne bidra til å redusere forbrukstopper og sikre kontinuerlig strømforsyning.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

– Nettselskapene må investere store beløp for å fornye og forsterke strømnettet i årene som kommer. Batterier kan brukes til å utjevne de såkalte effekttoppene i strømnettet. Det kan bidra til å begrense behovet for nye nettinvesteringer, slik at nettleia ikke stiger like mye som den ellers ville ha gjort, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en pressemelding.

Den nye NVE-rapporten «Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet» ble presentert under Arendalsuka. Rapporten slår blant annet fast at elbilbatterier på sikt vil kunne få en viktig rolle i kraftsystemet. Regjeringen Solberg har bestemt at biler med forbrenningsmotor skal fases ut fra og med 2025. NVE tror man vil kunne se positive effekter fra 2030.

Billigere nettleie

Effekttopper kan noe forenklet beskrives som periodene på døgnet der strømbruken er høyest. Disse kan i verste fall føre til overbelastning. NVE ser store muligheter i det at batteriene i elbilene kan lades når prisene er lave og nettet er lite belastet.

NVE understreker at strømprisen må variere gjennom døgnet hvis det skal være lønnsomt for strømkundene å bruke batterier til å utjevne effekttopper. NVE kommer derfor til å foreslå nye regler for hvordan nettleien skal utformes i løpet høsten.

Direktoratet mener at såkalte «effekttariffer», altså tariffer som gjør det lønnsomt å bruke strøm når det er god plass i nettet, vil kunne medføre økte prisvariasjoner gjennom døgnet.

–  Elbilbatterier gir forbrukerne muligheten til selv å bestemme når strømmen skal brukes og når den skal lagres, avhengig av strømpris og nettleie. Aktiv batteribruk kan redusere husholdningenes strømutgifter, påpeker Sanderud.

 

Distriktsenergi heier på elbilutviklingen! Les hvorfor her

 

29. august 2017