None
Foto: iStock    
Politikk

Lik nettleie i hele landet

av Knut Lockert
20. juli 2017
Støtte til frimerkeprinsipp for nettleie må omsettes i konkret handling, skriver Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Alle trenger tilgang på strøm. I byene så vel som i distriktene. Lik nettleie for alle er rettferdig, og det er gjennomførbart om politikerne vil. Det er også flertall på Stortinget i dag for å gjennomføre en nettutjevning. Nå venter vi på at AP, V, Krf og SP skal levere. Disse partiene har alle vedtatt en kurs i retning nettutjevning på sine landsmøter i vår.
Vi kjenner prinsippet frimerkeprinsippet fra post, telefon og bredbånd. Nå bør frimerkeprinsippet innføres også for leveranse av kraft. Lik nettleie, differensiert for husholdninger, fritidsboliger og næring.

Dyr nettleie der det er mye produksjon

Det er åpenbart litt underlig for de som bor i Sogn og Fjordane å se at kraftproduksjonen går for fullt, samtidig som man vet at landets dyreste nettleie finnes i nettopp dette området. Fossene flommer over. De har mer enn nok kraft, og det er ikke langt denne skal flyttes når den skal transporteres til husveggen. Likevel betaler innbyggerne her mest i transportkostnader. Samtidig sitter man i Oslo, nesten uten å produsere kraft, og med lange avstander til produksjonskilden, med landets billigste tilgang på strøm. Det er ikke rart at folk i Sogn og Fjordane reagerer på dette. Dette er mer enn ett paradoks. Det er urimelig og urettferdig.

Lik nettleie skal ikke gå på bekostning av selskapenes effektivitet

Forutsetningen for å gjennomføre lik nettleie for alle er at nettselskapene fortsatt jages på effektivitet fra myndighetshold. Det må de, og det skal de, på samme måte som i dag. Inntekten til selskapene bestemmes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) basert på en inntektsramme som settes blant annet på bakgrunn av selskapets effektivitet. Hva kunden betaler i nettleie er det følgelig NVE som bestemmer, og det har ingen betydning for den samlede strømregning for det norske folk om det blir innført lik nettleie for alle eller ikke.
Fordi folk flest bor på i Oslo og Akershus, betyr lik nettleie for alle at prisen går litt opp for kunden her, mens den i snitt går betydelig ned i distriktene.

Vi i Distriktsenergi vil ikke gå god for en ordning som vil innebære at de totale kostnadene til landets strømkunder øker. Med vår tilnærming gjør de heller ikke dette – vi får snarere en mer rettferdig fordeling.

Subsidiering av nettleien?

Vi merker oss at Frp, med Olje- og energiminister Terje Søviknes i spissen, er skeptiske til lik nettleie for alle. Dette er forunderlig, all den tid Frp hevder å være et distriktsvennlig parti for «folk flest». Begrunnelsen som gis er todelt. De er redd det skal gå ut over effektiviteten. Det har vi tilbakevist over. FrP har også uttalt at de er imot å subsidiere nettleien, men er det virkelig slik det vil bli? Kommer vi som holder til i Oslo til å subsidiere resten av landet? Distriktsenergi vil hevde det er omvendt, at det er områder med mye kraftproduksjon som subsidierer områder uten produksjon. Sogn og Fjordane subsidierer oss på Østlandet og Oslo, ikke omvendt.

Lik nettleie for alle er god distriktspolitikk rettferdig og lett å forstå.

Kronikken har stått på trykk i Klassekampen.

20. juli 2017