Større, ikke bedre

Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft, setter spørsmålstegn ved logikken om at større nettselskaper er mer effektive enn små. På Distriktsenergis landsmøte i Narvik argumenterte han mot konsolidering av nettselskaper.

– Jeg registrerer at debatten som har eksistert siden Reiten-utvalget har vært en slags «snakkis» om at denne bransjen kommer til å bli konsolidert veldig fort. Og da setter man likhetstegn mellom stordrift, konsolidering og sentralisering. Det tror ikke jeg kommer til å skje. Jeg er helt sikker på at distriktsverkene har gode muligheter for å overleve, også med morgendagens krav, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Lokale synergier

Fra talerstolen la Frantzen ut om årsakene til at det er feil å sette likhetstegn mellom konsolidering og effektivitet. Nordkraft-lederen påpekte blant annet at man ved konsolidering risikerer at middelet blir målet, og at byråkratisering/stordriftsulemper reduserer mulige synergier.

Frantzen argumenterte også for at de største synergiene finnes innenfor samme konsern/geografi, og tok til orde for virkemidler som åpner for å ta ut lokale og regionale synergier først (innenfor regelverk om kryssubsidiering).

Omvendt bevisbyrde

I løpet av foredraget brukte Frantzen blant annet Norges vassdrags- og energidirektorats egne tall til å motbevise påstander om sammenheng mellom størrelse og effektivitet. Han argumenterte også mot ideen om at en lav strømtariff er ensbetydende med et effektivt selskap.

Tanken om at distriktsverkene er dårligere skikket til å levere i fremtidens energimarked avfeier Frantzen fullstendig.

– Man har kommet i en situasjon der alle sier at man må bevise at man har mulighet til å overleve med morgendagens krav. Men ser vi på historien, så har distriktsverkene levert forsyningssikkert, og de har levert på de tariffene som regulatorisk er gitt, så det er ingenting som skulle tilsi at man ikke klarer det også i morgen, sier Frantzen.

– Man har nesten kommet i en situasjon der det er opp til distriktsverkene å bevise at de klarer det, mens det skulle egentlig vært motsatt –  det er noen som må bevise at vi ikke er i stand til det, sier Frantzen.

 

14. juni 2017