Videohilsen fra olje- og energiministeren

Distriktsenergi hadde et spennende møte med olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i april. Søviknes kunne ikke selv komme på årsmøtet i Narvik, men sendte en videohilsen med sin stedfortreder. Se klippet her.

Intervjuet ble filmet som en videohilsen til årsmøtet i Narvik, der statsråden ikke selv kunne delta. I møtet med Distriktsenergi redegjorde Søviknes  blant annet for regjeringens syn på sentralisering og strukturdebatten som har gått de siste årene.

Vi har mye kraft, men vi vil bygge mer og vi vil sikre at kraften kommer frem til forbrukerne, enten det er privatpersoner eller næringsliv. Da kan det være fornuftig med litt større enheter og konsolidering på sikt, men det er det opp til selskapene å ta stilling til, sier Terje Søviknes (FrP) til Distriktsenergi.

Vi har lagt rammeverket, så vi kommer ikke til å legge noe ekstra press på det. Dette kommer til å være en desentralisert næring, også i fremtiden, sier Søviknes. NoneFra venstre: Halvard Fjeldvær (styreleder i Defo), Arvid Bekjorden (Distriktsenergi), olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) og Knut Lockert (Distriktsenergi)    None

Gode skussmål

Vi i Distriktsenergi er stolte av at statsråden omtaler arbeidet vårt i rosende ordelag mot slutten av klippet.

Jeg har lyst til å si det at Defo (Distriktsenergi) er en sterk organisasjon. Flinke til å ta opp tema som er viktige for deres medlemmer, god dialog med oss i Olje- og energidepartementet, og den lobbyvirksomheten, ja, den blir lytta til, sier Søviknes.

Rosen tar vi med oss videre. I årene fremover skal vi jobbe minst like hardt for å fange oppmerksomheten til den politiske ledelsen.

Les mer om møtet og problemstillingene som ble tatt opp her

12. juni 2017