None
Politikk

Kong Salomo og Jørgen Hattemaker

av Knut Lockert
01. juni 2017
EUs tredje energimarkedspakke kommer med krav om et uavhengig Elmarkedstilsyn fra politisk instruksjonsmyndighet. Likevel innstiller norske myndigheter seg på at NVE-sjefen fortsatt skal være øverste leder for Elmarkedstilsynet, og at hele NVE skal være samlet under ett tak. – Underlig, sier vi i Distriktsenergi.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Per Sanderud, NVEs toppsjef, uttaler seg til Montel 12. mai om begrunnelsen for dette.
– Her må vi balansere det at vi skal tilfredsstille direktivets krav om uavhengighet, for ESA skal ikke si at dette ikke er uavhengig nok, opp mot mulighetene til å utnytte stordriftsfordelene, sier Sanderud.

Og nettopp det å kunne utnytte stordriftsfordelene i NVE trekkes i samme artikkel fram av både Sanderud og olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) som motivasjon for å holde Elmarkedstilsynet og resten av NVE samlet, og som grunn til at NVE-sjefen fortsatt skal være sjef begge steder.

Det handler om å gjøre akkurat det man må, for at ESA ikke skal si at Elmarkedstilsynet ikke er uavhengig nok. Regjeringen legger seg på et absolutt minimum, med andre ord. Dette er fortellingen om Kong Salomo.

Forskjellsbehandling

Nå skal jeg fortelle litt om Jørgen Hattemaker. Samme regjering med god hjelp fra NVE  har jobbet fram et krav til alle nettselskaper om et selskapsmessig og funksjonelt skille (med virkning fra 1.januar 2021).
Gjennom et selskapsmessig skille skulle nettselskapene gjøres uavhengige av øvrig virksomhet ved å skille disse fra annen virksomhet i samme bedrift. Begrunnelsen var nøytralitet. For å ytterligere skjerpe kravene, er det også stilt krav til et funksjonelt skille. I dette ligger det blant annet at ledelsen i morselskap ikke kan sitte i ledelsen i nettselskaper eid av samme konsern. Her skal det ikke sammenblandes roller nettselskapet skal ikke være under innflytelse fra sjefen i morselskapet.

Noe ganske annet, med andre ord, enn de krav regjeringen stiller til bransjens egen regulator.

To sett med regler

Og ikke nok med det. Kravet om et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle er et særegent norsk krav. EU har bestemt at det kun er de selskapene med over 100 000 kunder som må tilfredstille et slikt krav. Norge har som eneste land bestemt at dette skal gjelde alle selskapene i Norge. EU bryr seg ikke.
Vår begrunnelse for å være skeptiske til innføring av disse kravene for alle, særlig hva gjelder det funksjonelle skillet, er bemerkelsesverdig lik den begrunnelse norske myndigheter bruker for ikke å kreve samme uavhengighet for Elmarkedstilsynet i NVE.

Fordyrende og byråkratiserende

Vi i Distriktsenergi var kritiske fra første stund. Vi ønsket at selskapene skulle kunne utnytte stordriftsfordelene. Vi mente at det funksjonelle skillet i små selskaper kun er fordyrende og byråkratiserende. Kravene skaper behov for flere folk og ledere, samt flere styremedlemmer.

Paradokset er jo at NVE (med flere hundre ansatte) blir hørt av myndighetene på at de bør kunne utnytte stordriftsfordelene, og at de bør kunne ha samme sjef på alle virksomhetsområder, mens et mindre energiverk med 30 ansatte ikke får anledning til å gjøre det samme. Det er ganske utrolig.


Og bare for å ha sagt det vi ser begrunnelsen myndighetene bruker i NVEs tilfelle som gode argumenter. Det vi reagerer sterkt på er at de samme myndighetene, med en (etter vårt syn) dårligere begrunnelse, stiller andre krav til landets nettselskaper, enn overfor egen regulator.

Ett sett med regler for Kong Salomo, og ett annet for Jørgen Hattemaker.

 

01. juni 2017