None
Foto: iStock. Bildet er et illustrasjonsbilde og ikke noen av partene i saken.    

Oslo Kraft med tvilsomme salgsmetoder i Telemark

av Arvid Bekjorden
En utrolig historie som viser at Oslo Kraft bruker nær sagt alle midler for å få nye strømkunder. Måten dette blir gjort på er åpenbart langt utenfor god forretningsskikk og i strid med regelverket.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Etter at saken sto på trykk på Defo.no har Oslo Kraft tatt kontakt med Defo pr telefon og de har vært i dialog med Midt-Telemark Energi der de understreker "at det er viktig for oss å finne ut av et slikt uakspetabelt avvik". Defo opplever også Oslo Kraft i ettertid har tatt tak i denne saken i dialog med Midt-Telemark Energi.

For noen dager siden ringte Oslo Kraft opp datteren til en strømkunde i Telemark. Datteren ble fortalt at Oslo Kraft hadde et samarbeid med Midt-Telemark Energi, som er det lokale selskapet i området. Det viser seg at det ikke finnes noen slik samarbeidsavtale. Hvilket selskap vil gi bort sine egne kunder til en konkurrent? Datteren er jo heller ikke kunde på anlegget.

Vi antar Oslo Kraft bruker denne fremgangsmåten for lettere å få kunder til å takke ja til tilbud om nye strømavtaler.

Utgir seg for å være kunden

Om ikke dette skulle være nok så ringer Oslo Kraft til Midt-Telemark Energi noen dager senere og utgir seg for å være kunden. Vedkommende ber om å få utlevert målerstanden. Det viste seg at kundebehandleren hos Midt-Telemark Energi kjente denne kunden personlig slik at det var lett å høre at stemmen på telefonen slett ikke var den rette.

Midt-Telemark Energi ringer i ettertid kunden for å sjekke ut hva som har skjedd og får bekreftet at kunden hverken har takket ja til å bytte til Oslo Kraft eller har ringt inn og bedt om målerstand.

Mye som ikke stemmer

Det er ikke bare én ting som skurrer i denne situasjonen. For det første har Oslo Kraft ringt feil person som ikke er strømkunde på anlegget. Videre viser Oslo Kraft til et samarbeid som ikke finnes.

For det tredje ringer Oslo Kraft og utgir seg for å være en person de ikke er eller har noen som helst fullmakt til å handle på vegne av.

Defos rolle

I Distriktenes energiforening, Defo er vi opptatt av et velfungerende kraftmarked, med tøff konkurranse til fordel for forbrukeren. 

Vi er ikke tjent med at enkelte aktører, som her, går langt utover hva som må regnes som god forretningsskikk. Det betyr at noen få useriøse aktører, er med på å påvirke omdømmet negativt til resten av bransjen som ønsker å konkurrere i et marked der god forretningsskikk rår. Defo har derfor bistått det lokale selskapet med å sende saken over til både forbrukerombudet og forbrukerrådet.

Defo har også forespurt Oslo Kraft om en kommentar. De har ikke svart på vår henvendelse. Oslo Kraft er for øvrig et av selskapene med flest klager hos Forbrukerrådet.