None
Fra venstre: adm. direktør Stein Bergheim, avdelingsleder drift Jan Tunold og driftskoordinator Torfinn Skogvoll.    
Medlemmer

Nordvestnett er nytt medlem

av Redaksjonen
05. desember 2017
Nordvestnett har meldt seg inn i Distriktsenergi. – Distriktsenergi er en viktig plattform for å styrke rammevilkårene til små og mellomstore nettselskaper, sier administrerende direktør Stein Bergheim.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Bergheim forteller at han opplever at interessefellesskapet mellom de store og små aktørene i bransjen har blitt svekket de seneste årene.

– Skillelinjene kommer tydeligere frem, og vi i Nordvestnett ønsker å ta et grep for at rammebetingelsene til de små aktørene i bransjen ivaretas på en bedre måte. Derfor har vi nå meldt oss inn i Distriktsenergi, sier Bergheim. 

Hva er det viktigste du mener at Distriktsenergi må jobbe for?

-Nordvestnett sine tre viktigste målsetninger er leveringssikkerhet, effektiv drift og lønnsomhet. Det er viktig at Distriktsenergi i sitt arbeide bidrar til at vi som medlemmer kan klare å levere enda bedre på disse tre målene, sier Bergheim som understreker at Nordvestnett vil ta en aktiv rolle i Distriktsenergi. 

Nordvestnett i norgestoppen

Nordvestnett er blant de mest effektive i Norge.            
På NVEs siste landsomfattende effektivitetsmåling for alle nettselskap i Norge innehar Nordvestnett en solid andreplass. Med en effektivitetsforbedring på hele 18 prosent fra forrige måling var Nordvestnett det selskapet i Møre og Romsdal som hadde den klart beste utviklingen.– Kort fortalt forteller dette hvordan vi klarer å utnytte ressursene våre, sier Bergheim. Vi har løsningsorienterte og kunnskapsrike ansatte som tar utfordringer på strak arm. Det er en sentral del av bedriftskulturen vår, sier Bergheim. 

Effektiv drift gir seg også utslag i de økonomiske resultatene. Et overskudd i 2016 på 24,7 mill. gir over 11 mill. i utbytte til eierselskapene. Dette er Nordvestnett sitt beste resultat noen gang.

 – Det er svært gledelige tall for oss som selskap, men også gode nyheter for abonnentene våre og kommunene som eier oss, sier Bergheim.

Satser stort på digitalisering

Nordvestnett går nå i gang med et omfattende digitaliseringsprosjekt der selskapet skal anskaffe et såkalt DMS-system (Distribution Management System).

 – I et samarbeidsprosjekt med flere andre selskaper i vår region, er vi i full gang med å implementere DMS, med integrasjon mot nytt SCADA system. Dette vil gi oss informasjonstilgang og styringsmuligheter, som vil gjøre oss i stand til ytterligere å forbedre leveringssikkerhet og kostnadseffektivitet. Dette er et spennende prosjektet, som gjør oss i stand til å kunne utnytte de mulighetene som ligger i forventet digitalisering i årene framover, sier Stein Bergheim. 

Nordvestnett er på flere områder et mønsterverk blant annet på effektivtet i Norge og vi gleder oss til å ha de med på laget i en spennende tid for bransjen, forteller Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.  Nå må vi som interesseorganisasjon vise oss tilliten verdig og vi er glade for at Nordvestnett vil være et aktivt medlem og på den måten åpenbart være med å forme utviklingen i Distriktsenergi.  

Fakta om Nordvestnett

Nordvestnett har om lag 15 000 nettkunder. Gjennom kommunale selskaper eies Nordvestnett av kommunene Skodje, Ørskog, Stordal og Vestnes. - NordvestNett har det samla ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Vestnes, Haram, Skodje, Ørskog og Stordal kommune. Strømnettet omfatter ca. 2 000 km med linjer og kabler, og ca. 900 nettstasjoner. 

05. desember 2017