None
Konsernleder i Sodvin Fartein Kjørsvik.    
Medlemmer

Hemne Kraftlag blir til Sodvin

av Arvid Bekjorden
30. november 2017
Etter over 65 år som Hemne Kraftlag er tiden nå inne for en modernisering. Årsmøtet har vedtatt en reorganisering av selskapet og navnebytte. Det nye navnet er nå Sodvin, som betyr gressletten ved elva Søa.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

-Navnet og designet skal minne oss om hvor vi kommer fra og hva vi står for, samtidig som det ikke begrenser våre kommersielle muligheter utenfor lokalområdet, sier konsernleder i Sodvin, Fartein Kjørsvik.

Fartein Kjørsvik forteller Distriktsenergi at navnebyttet har sammenheng med at «Kraftlag» stort sett ga inntrykk av at selskapet bare drev med kraftforsyning. Sodvin som er det nye konsernnavnet har samtidig fått fem datterselskaper, Sodvin Økonomi, Sodvin Energi og Fiber, Sodvin Systemer, Sodvin Nett og Sodvin Eiendom.

Fordel for kundene

-Etter over 65 år som Hemne Kraftlag er tiden nå inne for en modernisering.  Det er flere årsaker til at vi gjør endringer nå i en situasjon der myndighetene stiller nye krav til et klart skille mellom nettvirksomheten og kommersiell virksomhet. Vi har hatt en positiv nettleieutvikling de siste årene, og har ytterligere ambisjoner om en effektivisering til fordel for kundene, sier Kjørsvik. 

Konsernet må styrke sin konkurranseevne

-For nettvirksomheten handler det i fremtiden om kostnadsfokus, mens det i den kommersielle virksomheten handler om kontinuerlig vekst i inntekter. Disse inntektene vil pløyes inn i nettselskapet for å støtte en økonomisk forsvarlig nettleie.  Vi kaller det utbytte gjennom nettleie, sier Kjørsvik.

Vil vokse kommersielt

Sodvin har ambisiøse målsetninger. - For å kunne levere nok utbytte gjennom nettleie trenger vi å vokse i vår kommersielle virksomhet. Vi blir bedre i stand til å skape denne veksten hvis vi har en enhetlig identitet, et felles navn på alle datterselskapene, og et felles visuelt utrykk. Navnet og utrykket skal minne oss om hvor vi kommer fra og hva vi står for, samtidig som det ikke begrenser kommersielle muligheter utenfor lokalområdet sier Fartein Kjørsvik.

Kraftsalg og fiber i samme selskap gir fordeler for kundene

Daglig leder i datterselskapet Sodvin Energi og Fiber, Jostein Folgerø, sier de nå samler kraftomsetning og fiber/bredbånd i samme selskap. - Dette vil gi bedre kundeservice ved at det blant annet blir et felles kontaktpunkt for kundene. Vi vil også i 2018 starte arbeidet med å få en felles faktura for kraft, nettleie og bredbånd sier Folgerø.

De organisatoriske endringene trer i kraft fra 1. januar 2018, og de visuelle endringene fullføres innen utløpet av januar 2018. Distriktsenergi ønsker lykke til videre.


 

 

30. november 2017