None
SATSING Norges første elektriske distribusjonsbil er allerede tatt i bruk av Asko. Nå vil Enova tilrettelegge for mer elektrifisering av transportsektoren. Foto: Erik Norrud    
Teknologi

Enova satser på nullutslippskjøretøy i næringslivet

av Redaksjonen
31. januar 2017
På Enovakonferansen i Trondheim i dag annonserte Enova et støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy. Defo stiller seg bak initiativet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I løpet av første kvartal 2017 lanserer Enova en støtteordning for nullutslippskjøretøy rettet mot næringslivet. Gjennom ordningen skal virksomheter kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnadene knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler, eller hydrogenbiler. Formålet med ordningen er å få til en utvikling innen nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv tilsvarende den man de siste årene har sett i privatmarkedet.

– Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er et av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

God støtte

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100 000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, utdyper Nakstad. NoneLansering Defo er tilstede på Enovakonferansen, der støtteordningen ble presentert på tirsdag.    None

Hydrogenbiler og større elektriske kjøretøy er foreløpig betraktelig dyrere i innkjøp enn tilsvarende kjøretøy med fossilt drivstoff.

– Prisene vil synke etter hvert som volumet øker, og det er denne endringen vi nå ønsker å få fart på. Hvor mye vi kan gå inn med, vil avhenge av lønnsomheten i det enkelte prosjektet, sier Nakstad.

Positiv utvikling

– Vi har ventet på at Enova skal bidra til å sette fart i det profesjonelle kjøretøysmarkedet, og opplever det som bare positivt. Det skal bli spennende å følge utviklingen videre i dette segmentet, sier Knut Lockert, daglig leder i Defo.

– Det er lite tvil om at avgiftslettelser har bidratt til å sette fart i privatmarkedet for elbiler, og dette er godt bevis på at politikk virker om man vil – og gjør – de rette tingene.

 

 


 

31. januar 2017