None
VILLEDENDE Denne uken skal flere kunder hos Stryn Energi ha blitt oppringt av selgere fra NorgesEnergi. Selgerne påstår at selskapet samarbeider med Stryn Energi, men dette stemmer ikke. Foto: iStock.    

Mer misvisende markedsføring?

av Redaksjonen
Etter gjentatte løfter om bot og bedring tyder ferske avisoppslag på at telefonselgerne i NorgesEnergi fortsatt bruker uærlige metoder i markedsføringen sin. Nå undersøker Forbrukerombudet saken.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

På Defo.no skrev vi i høst to saker om hvordan telefonselgere tilknyttet NorgesEnergi i flere tilfeller har fortalt privatkunder i distriktene at selskapet samarbeider med lokale strømleverandører. Blant selskapene som meldte fra var Bindal Energi og Rauma Energi. I kommentarfeltet på Defos facebookside fortalte flere om uærlige salgsmetoder.

– Dette opplever vi også i Stange Energi. Det er flere av de større strømselskapene som bruker uetiske metoder for å kapre strømkunder. Det virker som den nye trenden nå er å si at de har et samarbeid med det lokale energiselskapet, noe som slett ikke er tilfelle. De får tydeligvis flere kunder med å si det, og kundene blir lurt, skrev Ragnhild Skarstad Sveen, administrerende direktør i Stange Energi.

Les de tidligere NorgesEnergi-sakene her og her

Misforståelse

I en e-post skrev Pål Gravdahl i NorgesEnergi at det hele trolig skyldtes manglende innsikt hos enkelte selgere i hva gjennomfakturering - altså innføringen av muligheten til å få strøm og nettleie på samme faktura - egentlig innebærer av samarbeid bedriftene i mellom. I begge sakene Defo skrev om praksisen var NorgesEnergi klare på at episodene som ble trukket frem var enkelttilfeller.

– Som vi tidligere har påpekt skal ikke NorgesEnergi operere på denne måten og det er absolutt ikke i henhold til våre retningslinjer, skrev Gravdahl.

Uvanlig praksis?

Til tross for løfter om bot og bedring kommer det imidlertid stadig flere meldinger om tilsvarende praksis. I forrige uke skal minst tre kunder hos Stryn Energi ha blitt oppringt av selgere fra NorgesEnergi, som skal ha påstått at de hadde et samarbeid med lokalbedriften. Stryn Energi har blitt varslet om tilfellene. Tirsdag denne uken skrev lokalavisen Fjordingen om saken.

–Ut fra det de sa om at dette var et engangstilfelle, syns jeg dette er ganske utrolig, sier Steinar Brekke, markedssjef i Stryn Energi. Brekke regner med at flere kunder vil melde fra.

Forbrukerombudet undersøker

Nå ser Forbrukerombudet nærmere på saken. Undersøkelsen kommer etter en henvendelse fra Bindal Kraft. Forbrukerombudet, som fører tilsyn med at de næringsdrivendes «markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.)», har kontaktet NorgesEnergi og bedt om en kommentar på henvendelsen fra Bindal Kraft, samt opplysningene som foreligger i Defos tidligere dekning av saken.

-Den angjeldende markedsføringen reiser bl.a. spørsmål etter mfl. § 6 som setter forbud mot urimelig handelspraksis. En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske  atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet, skriver seniorkonsulent Jan Berg i Forbrukerombudet i et gjenpartsbrev som er oversendt Defo.

Defo følger utviklingen, og kommer tilbake med dekning av Forbrukerombudets avgjørelse i saken.