None
Foto: Henrik Evertsson    
Leserinnlegg

En spennende fremtid i møte

av Bjørg Brestad
14. juli 2016
Debatten i Norge har vært preget av strukturendringer på mange områder. Det er politisk flertall for å samle både kommuner og infrastruktur i større selskaper. For noen miljø handler dette om effektivitet, konkurranse, stordriftsfordeler og marked. For andre miljø handler det om størrelse, antall selskaper og posisjonering.

Bjørg Brestad

Bjørg Brestad er administrerende direktør ved ValdresEnergi.

For oss som bor i distriktene handler dette mest om livskvalitet og arbeidsplasser. Det handler om hva vi skal leve av fremover.

Lytt til innbyggerne!

Endring av struktur er eierdiskusjoner. Eierne av nettselskap i Norge er stort sett kommuner og fylkeskommuner. Kommunene er til for folket som bor i dem. Den samme funksjonen har fylkeskommunene. Det er derfor viktig å lytte til innbyggerne før det tas beslutninger om større strukturendringer i energibransjen.

Vi har tro på at prisene vil heves

Kraftprisene i Norge er mer enn halvert på to år. Dette har fått store konsekvenser for småkraftverkene til selskapet. Prognosene er lave fremover, men på sikt har vi tro på at nivået på prisene heves noe slik at investeringene vi har gjort vil gi bedre avkastning.

Flere hyttekunder enn boligkunder

I Norge er ValdresEnergi et mellomstort, vertikalintegrert energiselskap med nett i et område som ser annerledes ut enn for de aller fleste nettselskap i Norge. Det unike i Valdres er vi har flere hyttekunder enn boligkunder i nettet. Veksten i Valdres ligger i hyttemarkedet. Dette gir oss muligheter. Infrastruktur som Nett og Fiber danner grunnlaget for vekst og utvikling hos alle som får tilgang. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen i Valdres slik at vi kan være i forkant.

Spennende fremtid i møte

Nettselskapene i Valdres samarbeider godt både om konkrete oppgaver, innkjøp av utstyr og opplæring av ansatte. Vi har i tillegg god nytte av hverandre i beredskapssammenheng. Eidsiva Energi eier regionalnettet i Valdres. De er en viktig samarbeidspartner både når det gjelder nett, fiber og kraft. Med revidering av energiloven, der det er tatt beslutning om at alle nettselskap skal organiseres i egen AS, må vi søke enda tettere samarbeid. Både for å drive effektivt, men også for å greie å opprettholde den kompetansen som kreves for å løse oppgavene. Dette arbeidet er godt i gang og vil føre til en spennende utvikling av selskapet.

Revidert energilov krever også et funksjonelt skille av nettvirksomheten innen fem år. Dette vil mest sannsynlig føre til større strukturendringer i bransjen både i Valdres og resten av landet. Her ser vi på flere muligheter og følger utviklingen i bransjen tett.

Følger kundenes handlemønster

Forventningene og behovene til kundene endres både når det gjelder handlemønster, service og tilgjengelighet. Vi jobber derfor med flere ulike scenario for kraftomsetningen fremover. For områdene nett og fiber er kunden først og fremst opptatt av rask tilgang til infrastrukturen og god beredskap.

Etter hvert vil alle kundene få installert smartmålere. Disse kan gi mange spennende muligheter fremover for salg av andre tjenester.

Innlegget er skrevet av Bjørg Brestad, administrerende direktør ved ValdresEnergi. 

I november 2015 intervjuet Defo intervjuet Brestad til spalten "En kort prat med". Her kan du lese hva hun svarte

14. juli 2016