None
Distriktsenergi

Dette er Defos nye styre

av Redaksjonen
10. juni 2016
Etter Defos årsmøte har organisasjonen nå fått en ny styresammensetning. Inn kommer Halvard Fjeldvær fra Svorka som styreleder.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Etter Defos årsmøte på Røros forrige uke har vi nå fått en ny styresammensetning. Eilif Amundsen har etter 15 år som styreleder nå gått av og overlatt vervet til Halvard Fjelvær fra Svorka. Fjeldvær er valgt som styreleder for ett år.

Det var fire andre styremedlemmer som også var på valg i år. Jan-Erik Brattbakk (Ringeriks-Kraft), Bjørg Brestad (Valdres Energi), Alf Vee Midtun (Rauma Energi) og Anders Rønning (Røros E-verk) ble gjenvalgt for to nye år i styret til Defo.

Videre vil Wiggo Knutsen (1. vara), Oddbjørn Samuelsen (2. vara), Bente Hole (3. vara) og Olav Forsberg (4. vara) fortsette som vararepresentanter til styret.

STYRET HAR nå FØLGENDE SAMMENSETNING:

Halvard Fjeldvær

Styreleder
Svorka Energi

Tlf: 970 23 587

E-post: 

Jan-Erik Brattbakk

Styremedlem
Ringeriks-Kraft AS

Tlf. 97 09 62 06 
E-post: Jan-Erik Brattbakk

Per-Erik Ramstad

Nestleder
Alta Kraftlag SA

Tlf. 95 75 51 46
E-post: per@altakraftlag.no

Alf Vee Midtun

Styremedlem
Rauma Energi AS

Tlf. 40 41 67 14
E-post: alf@rauma-energi.no

Bjørg Brestad

Styremedlem
ValdresEnergi AS

Tlf. 99 28 71 17
E-post: bjorg.brestad@valdresenergi.no

Anders Rønning

Styremedlem
Røros E-verk AS

Tlf. 91 76 79 70
E-post: anders.ronning@rev.no

10. juni 2016