None
Ove Sørdahl er administrerende direktør i Indre Salten Energi (ISE) og leder for Energi Norges utvalg for små og mellomstore bedrifter. ISE er blant medlemmene som truer med å melde seg ut av Energi Norge. Fotomontasje: Defo.no Foto: Indre Salten Energi og Camilla M. Granheim/Energi Norge    
Politikk

34 selskaper vurderer å melde seg ut av Energi Norge

av Redaksjonen
Mange av Energi Norges medlemmer er i opprør mot organisasjonens holdning til det funksjonelle skillet, skriver Europower. I et brev til styret melder 34 av medlemsbedriftene at de nå vurderer å melde seg ut av Energi Norge.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I en sak publisert i dag kan Europower fortelle at styret i Energi Norge har mottatt et brev fra organisasjonens utvalg for små og mellomstore bedrifter (USBM). Der uttrykker USBM en skuffelse over Energi Norges håndtering av regjeringens forslag om innføring av et funksjonelt skille.

Vil koste nesten 3,5 milliarder kroner

En rapport fra konsulentselskapet Varde Hartmark  viser at en innføring av det funksjonelle skillet vil koste norske energiselskaper nesten 3,5 milliarder kroner, og hardest rammet blir de små- og mellomstore bedriftene.

– Forventer at styret tar avstand fra det funksjonelle skillet

Brevet er skrevet av leder i USBM, Ove Sørdahl. Han er i tillegg administrerende direktør i Indre Salten Energi. I brevet til styret, som er signert av 34 av Energi Norges medlemsbedrifter, skriver USBM blant annet:

– Over halvparten av nettselskapene i Energi Norge er svært kritiske til medlemsorganisasjonens holdning til et funksjonelt skille. Over 30 av disse selskapene (...) forventer at styret tar avstand fra det funksjonelle skillet.

AP og SP også hardt ut mot forslaget

Denne uken har opposisjonspolitikere også flagget sterk motstand til regjeringens forslag til innføring av et funksjonelt skille. Terje Aasland, energipolitisk talsmann for Arbeiderpartiet gikk tirsdag hardt ut mot forslaget i en artikkel i Kragerø Blad Vestmar.

– Jeg ser ingen fordeler ved å skille ut nettvirksomheten i et energiselskap som egen juridisk enhet, atskilt fra annen virksomhet. Det vil bare gi økte kostnader for kundene, sa han til Kragerø Blad Vestmar.

Til Nea Radio uttaler også Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, seg sterkt kritisk mot regjeringens forslag til endring i energiloven.

– Jeg ser ingen ting som tyder på at færre og større selskap vil gi bedre forsyningssikkerhet enn det de små nettselskapene gjør i dag.

Forslaget vil få negative konsekvenser for bransjen og for lokalsamfunn over hele landet. Det vil være byråkratiserende, gi økte kostnader og økt sentralisering, sier Marit Arnstad, Senterpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson.

Mistillit til Energi Norge

I brevet til styret i Energi Norge gir Sørdahl nå uttrykk for at det nå råder en «klar mistillit» til organisasjonen.

– En medlemsorganisasjon må ha tillit blant sine medlemmer, og denne saken viser at organisasjonen ikke tar de små- og mellomstore selskapene på alvor. Saken om funksjonelt skille er så prinsipielt viktig at Energi Norge må snu i denne saken.

Videre skriver Sørdahl:

– Et stort antall av medlemmene stiller nå kritiske spørsmål til sitt medlemskap i en interesseorganisasjon som svikter medlemmene i en av de viktigste sakene på flere tiår, skriver Sørdahl

Selskapene som har signert brevet:

Austevoll Kraftlag, Eidefoss, Etne Elektrisitetslag, Finnås Kraftlag, Fitjar Kraftlag, Fjelberg Kraftlag, Flesberg Elektrisitetsverk, Fosen Nett, Hurum Energiverk, Indre Salten Energi, Jæren Everk, Klepp Energi, Krødsherad Everk, Kvam Kraftverk, Kvikne-Rennebu Kraftlag, Kvinnherad Energi, Modalen Kraftlag, Nordmøre Energiverk, Nordvest Nett, Nord-Østerdal Kraftlag, Odda Energi, Rissa Kraftlag, Røros Elektrisitetsverk, Sandøy Energi, Sognekraft, Stange Energi, Sunnfjord Energi, Sykkylven Energi, Tysnes Kraftlag, Uvdal Kraftforsyning, Vest-Telemark Kraftlag, Voss Energi, og Øvre Eiker Energi.