None
Foto: Knut Lockert    
Politikk

Statsbudsjettet - Elavgiften øker fra nyttår

av Knut Lockert
08. desember 2016
Også i år stiger elavgiften fra nyttår. Det har rådet stor usikkerhet knyttet til størrelsen på økningen og lørdag ble dette avgjort i Stortinget. Avgiften ble inflasjonsjustert og satt til 16,32 per kWh. Dette har vært litt av en suppe, for å sitere en av kildene jeg snakket med i dag for å bringe størrelsen av avgiftsøkningen på det rene.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Defo er de første til å beklage at det i denne saken har vært litt frem og tilbake i forhold til størrelsen på elavgiften. Vårt opprinnelige utgangspunkt etter budsjettforliket var at elavgiften "kun" ble inflasjonsjustert. Deretter gikk vi ut med at det så ut som om det ble lagt på ytterligere ett øre etter at saken hadde vært til behandling i komiteen. Vi fikk også innspill på at slik var det fra kilder vi kontaktet.

Etter behandlingen i Stortinget kan vi legge tro og tvil, synsing og innspill til side. Elavgiften ble i budsjettvedtaket satt til regjeringens opprinnelige forslag på 16,32 øre per kWh. Det vil si at det foretas en inflasjonsjustering og dét er det.

De var innstillingen fra komiteen, avgitt fredag 9. desember, som lurte oss. Der het det: 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, støtter forslaget om at satsingen på Enova styrkes, ved at den årlige bevilgningen som overføres til Klima- og energifondet trappes opp til 2 mrd. kroner fra og med 2018. I tillegg kommer inntekter fra påslaget på nettariffen, som for 2017 er anslått til 630 mill. kroner».

Slik vi vurderte dette, ble elavgiften nå inflasjonsjustert og i tillegg til dette kom et påslag på ett øre. Nå viste det seg at de 630 millionene det ble refert til var "gamle penger", og ikke gjenspeilet en økning på ett øre i tillegg til inflasjonsjusteringen. Heldigvis tok vi feil. 

Vi er klar over at medlemmene i disse dager går ut med priser til neste år, og det har derfor vært viktig å kunne gi noen signaler om hvilken retning elavgiften ville gå. Som sagt det har vært litt frem og tilbake, men nå har Stortinget satt avgiften for 2017 16,32 øre og diskusjonen skulle i så måte være over for denne gang.

Les også: Venstre går mot regjeringens forslag om å øke grunnrenteskatten

Elavgiften bør senkes, ikke økes

Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder. Det betyr at økt elavgift medfører økt skattlegging av klimavennlig forbruk. I tillegg ser vi at økningen kommer etter en rekke tidligere økninger av avgiften i den sittende regjeringens periode. 

8 ganger større økning i elavgiften

Bensin- og dieselavgiften har økt med 4,7 og 4,5 prosent siden den blå-blå regjeringen tok over i 2013. I løpet av den samme perioden har elavgiften økt med hele 37,8 prosent. Elavgiften har altså økt med over åtte ganger så mye som bensin- og dieselavgiften! På bakgrunn av dette ble Venstre og KrFs forslag om å øke nettleien med ytterligere avgifter i neste års budsjett forunderlig. 

Skjult beskatning

Elavgiften har dessverre blitt en fiskalavgift og en skjult beskatning, og ikke minst til tider en salderingspost i budsjettet. Slik ser det ut til å bli denne gang også.

Over 50 % av nettleien er avgifter til staten

I tider der kraftprisen i sum siste år har vært lav, har det vært mer fokus på nettleien til kunden. Den har blitt langt dyrere enn selve kraftprisen. Fjerner du avgiftene staten har lagt på fra nettleien - som er vel halvparten av prisen kunden betaler til nettselskapet - er ikke forskjellen mellom pris på bruk av nettet og kjøp av kraft all verden. 

08. desember 2016