Kostnadene ved ytterligere skille i bransjen for å sikre mer nøytralitet blir betydelig dyrere enn først antatt.     Foto: Bjarne Langseth
Nett

Nøytralitetens høye pris

av Bjarne Langseth
29. april 2015
Mange energiselskaper har fått «bakoversveis» etter hvert som kostnadene ved nye systemendringer er blitt synliggjort. Elhub, NBS, delte databaser og gjennomfakturering. Kostnadene kan bli langt i overkant av det som først var beregnet – og det er kundene som betaler nøytralitetens pris.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Kundeinformasjonsleverandørene har sendt ut prisantydninger for oppgraderinger i forbindelse med NBS og Elhub. Etter det Defo erfarer antas en samlet sum for bransjen å bli langt over hva som var forventet og lagt til grunn i kostnadsestimatet for Elhuben. Det er heller ingen hemmelighet at NVEs beslutning om å gjennomføre NBS før Elhuben er med på å fordyre de samlede kostnader ikke ubetydelig.

Bekymringsfullt

– Fra Defos side er vi opptatt av å få synliggjort hva kostnadene med disse endringene medfører til slutt, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. Han ser med økende bekymring på at de kravene til systemendringer som myndighetene setter tidvis kan være langt i overkant av hva som var beregnet innledningsvis og lagt til grunn når regelendringene ble bestemt.
– Dette blir et paradoks, når vi i alle andre sammenhenger blir bedt om å gjøre det som er mulig for å holde tariffene nede for kundene. Høyere og ikke tiltenkte kostnader trekker som kjent i en annen retning, sier Knut Lockert.  Hvor dette til syvende og sist ender, gjenstår likevel og se, da systemleverandørene nå møter tøffe forhandlere i andre enden. 

 

29. april 2015