Årsmelding 2022

Styrelederens betraktning av året som har gått

Styreleder Halvard Fjeldvær.    


Høye strømpriser er det som normalt gir bransjen oppmerksomhet fra politikerne og menigmann. Nå har prisene vært tidvis ekstreme sammenlignet med det vi er vant til og prisene har variert betydelig mellom prisområdene. Dette, samt utfordringer i sluttbrukermarkedet har gitt en krevende omdømmekombo for bransjen siste år.

Problemene er for lengst løst i sosiale medier. Strømprisen kan vi løse ved å kutte kablene til utlandet og innføre makspris. Og utfordringene i sluttbrukermarkedet kan vi løse gjennom å opprette et statlig strømsalgsselskap. Det siste forslaget kan vi for så vidt henge like mye på SV som på meninger vi plukker opp i skya. Verden er dessverre ikke så enkelt. Det betyr ikke at disse forslagene og andre forslag av mer eller mindre god eller dårlig karakter ikke skal tas på alvor. Faktum er jo at prisene tidvis er for høye og at noen strømselgere ikke utfører jobben sin på en tilfredsstillende måte, også til fortvilelse for flertallet av landets strømselgere, som gjør en utmerket og viktig jobb. Dessuten er det store prisvariasjoner avhengig av hvor du bor i Norge.

Men enten vi snakker sluttbrukermarkedet eller høye strømpriser er det Distriktsenergis jobb å bidra til gode løsninger, samt forhindre at lysten til å gripe inn fra politikerhold ikke er så stor at det kommer kortsiktige løsninger som er ødeleggende på sikt. Derfor har vi vært mot makspris og begrensinger på bruken av mellomlandsforbindelser. Og derfor er vi for å få opp farta på nettutviklingen og tilgangen på mere kraft, og hva sluttbrukermarkedet gjelder er vi med på ordningen Trygg Strømhandel. Og vi har dessuten vært svært opptatt av at overføringskapasiteten mellom nord og sør må økes. Ingen er tjent med innestengt kraft og store prisforskjeller over tid internt i Norge.

Fra politikerhold har den ene utredningen avløst den andre. Vi har fått Strømnettutvalgets rapport som først og fremst så på hvordan vi kunne jobbe fortere med konsesjonssøknader og relativt nylig Energikommisjonen som fortalte oss, det vi alle er omforent om, nemlig at vi trenger mere nett og mere kraft – nå. Det kanskje aller viktigste med rapportene er at myndigheter og bransje er omforent om hvor skoen trykker for å kunne levere på det grønne skiftet. Sånn sett er det først og fremst handlekraft som er det viktigste rapportene bereder grunnen for. Det er politisk krevende beslutninger som må tas i dialog med Distriktsenergi og bransjen for øvrig.

Når det er sagt leverer regjeringen, som lovet på vår årskonferanse i Kragerø, nå gjennom å heve terskelen på når kravet til det funksjonelle skillet skal gjelde. Vi går nå fra 10 000 kunder opp til det samme som EU på 100 00 kunder. Det er strålende. I skrivende stund er det ikke gått gjennom i Stortinget enda, og med mindre SV mot formodning måtte ha endret kurs, blir dette vedtatt som planlagt. Vi venter enda på Hurdalserklæringens løfte om en utjevning av nettleien. Fra vår side bes det om en reell og varig utjevning av nettleien. En utjevningsordning som er blitt enda viktigere med det grønne skiftet. En økning i nettleien grunnet det grønne skiftet bør være en del av et spleiselag og en utjevningsordning vil være med å sikre dette. Vi holder definitivt i denne saken fremover.

Distriktsenergi bruker som alltid ressurser på rammereguleringen. Det gjør vi også nå, tatt i betraktning at vi opplever å ha en rammeregulering som på mange måter er god, likevel ikke henger med i svingene når det nå må tas tak i utviklingen av mere nettkapasitet fremover. Betydelig mere nettkapasitet.  Da må det gjøres noe, og vi vil spille inn muligheter i så henseende til bestemmende myndigheter. 

Som styreleder vil jeg understreke at jeg opplever at styret er på sakene og at styret fungerer godt. Det samme vil jeg si om administrasjonen som får til mye med begrensede ressurser. Begrensede ressurser er for øvrig en av grunnen til at vi har inngått en samarbeidsavtale med Fornybar Norge. Den bereder grunnen for kompetansedeling mellom organisasjonene og mellom medlemmene og den gjør at der bransjen er enige står sterkere i sin dialog med beslutningstagerne. Avtalen tar selvfølgelig høyde for og har respekt for at det i enkelte saker råder uenighet mellom organisasjonene på hva som er den gode løsningen. 

Styret har også lagt til grunn at vi vil åpne opp for Partnere til Distriktsenergi. Vi tror at et partnerskap vi være til fordel både Distriktsenergi og Partnere på sikt.

Distriktsenergi har allerede i dag en del dialog med andre enn våre medlemmer, så som med mange av de som er utstillere på vår årskonferanse, eller andre som kan ha viktige bidrag inn mot våre medlemmer. Nå formaliserer vi dette gjennom et samarbeid med denne gruppen gjennom en partnerordning.

Nå gleder vi oss til årskonferansen i 2023 i Alta i juni.  Der lover vi fullt hus, gode foredrag og spennende opplevelser. Og der vil dere også se at Distriktsenergi på det tidspunkt har gjort noe med sin visuelle profil, nettsted og logo. Også vi må følge med i tiden, men navnet det tuller vi ikke med.

Organisasjonen

Styret

Ifølge vedtektene skal styret bestå av tre til syv medlemmer med tilsammen fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Funksjonstiden er to år. Årsmøtet skal sikre kontinuitet i styret, blant annet ved at man unngår at alle styremedlemmene er på valg samtidig. Årsmøtet skal også sikre en fornuftig geografisk spredning ved valg av styre. 

Styret har følgende sammensetning:

Halvard Fjeldvær

Styreleder
Svorka Energi
Telefon: 97023587
E-post: hfj@svorka.no
 

Oddbjørn Samuelsen

Styremedlem
Repvåg Kraftlag 
Telefon: 41 62 64 48
E-post: oddbjorn@rksa.no
 

Arnt Sollie

Styremedlem
Ren Røros
Telefon: 48 16 45 98
E-post: arnt.sollie@rev.no

Alf Vee Midtun

Styremedlem
Rauma Energi AS
Telefon: 40 41 67 14
E-post: alf@rauma-energi.no
 

Ida Texmo Prytz

Styremedlem
Hålogaland Kraft Nett AS
Telefon: 415 59 406
E-post: ida.prytz@hlk.no

Terje Bakke Nævdal 

Nestleder
Sognekraft
Telefon: 91 18 10 56 
E-post:  terje@sognekraft.no

Tove Hjartnes Fosså

1.varamedlem
Fusa Kraftlag 

Telefon: 47 46 81 64
E-post: tove.fossaa@fusa-kraftlag.no.

Per Oluf Solbraa

2.varamedlem
Gudbrandsdal Energi
Telefon: 95 82 32 74
E-post: pos@geholding.no

 

Barry Larsen

3.varamedlem
Trollfjord Kraft
Telefon: 90 17 38 31
E-post: barry@trollfjordkraft.no

 

 

Distriktsenergi administrasjon:

Knut Lockert

Daglig leder
Distriktsenergi
Telefon: 91 18 77 13
E-post: knut.lockert@distriktsenergi.no

Arvid Bekjorden

Rådgiver
Distriktsenergi
Telefon: 91 77 97 22
E-post: arvid.bekjorden@distriktsenergi.no

Virksomheten

Året 2022 ble et aktivt år med en vellykket årkonferanse i Kragerø

Året 2022 ble preget av at utfordringene med covid, var over. Distriktsenergi kunne ta med det beste fra covid-perioden, slik som Teams-møter og webinarer, og kombinere dette med fysiske møter inkludert årskonferansen i Kragerø.

Distriktsenergi startet også opp med et samarbeide om å arrangere både fysiske møter og webinaret med Fornybar Norge. Fordelene med dette, sammenlignet med tidligere, var at vi kunne tilby flere møter og et bredere faglig innhold enn tidligere. Distriktsenergi sine medlemmer fikk også ved dette samarbeidet tilgang til disse arrangementene til samme medlemspris som Fornybar Norge.

Noen av de sakene som vi har jobbet mye med i løpet av året er videreutviklingen av sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel i samarbeid med Fornybar Norge og DNV, KILE-ordningen og force majeure, innmatingen i regionalnettet, ny nettleiemodell, inntektsrammemodellen, utfordringene med høye strømpriser, prisforskjellene mellom nord og sør, og strategisamlinger med medlemmene. I tillegg har vi jobbet med å svare på høringer og rapporter. 

Webinarer

Noen av webinarene vi arrangerte i samarbeid med Fornybar Norge var:

Mange høringer og rapporter (som vi svarte på) kom også ut i 2022, her er noen av de viktigste:

Det funskjonelle skillet skal heves fra 10 000 til 100 000 kunder

Under årskonferansen i Kragerø holdt statsråd Terje Aasland et foredrag der han samtidig offentliggjorde at de ville heve grensen for det funksjonelle skillet fra 10 000 og opp til 100 000 nettkunder. Dette var meget gode nyheter som har vært en av de viktigste sakene Distriktsenergi har jobbet med de siste årene. Planene er at dette blir gjort gjeldene fra 01.01. 2024.

Arendalsuken 2022

Distriktsenergi deltok på Arendalsuken i august der vi hadde leid fornybarbåten sammen med Fornybar Norge og flere andre energiaktører. Vi og andre arrangerte en rekke seminarer under disse dagene som hadde god deltakelse fra bransjen og politikere.

 

Regnskap

Medlemmer

Sammen med sine medlemmer vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Se hele listen over våre medlemmer