Årskonferansen 2021

Årskonferansen for 2021 ble avlyst i sin opprinnelige form, men det avholdes en konferanse på web 25. aug kl 10:00 - 11:30. Sett av tiden i kalenderen nå. 

Hovedkontakt for påmelding:
Arvid.bekjorden@distriktsenergi.no
Tlf. 91 77 97 22

Nærmere informasjon om program og påmelding vil publiseres her.

Arrangementet vil være gratis.